Convocatòria 2016/2017 de PLANS DE REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE LA VINYA

Benvolguts/udes,

Us comuniquem que, segons l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, es preveu que fins el 15 de novembre es puguin presentar les sol·licituds de plans de reestructuració per a la campanya 2016/2017.

Us adjuntem la normativa corresponent. Si teniu previst realitzar alguna actuació us podeu posar en contacte amb el Consell Regulador abans del dia 10 de novembre perquè us puguem informar de les condicions.

 RELACIÓ DE LES ACCIONS SUBVENCIONABLES:

a)     En mesures de reestructuració:

 • Arrencada
 • Plantació, que inclou la preparació del sòl i la plantació en si inclosa la planta.
 • Emparrat
 • Desinfecció del terreny
 • Anivellació de terreny
 • Abancalament
 • Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%
 • Protecció de planta jove

b)    En mesures de reconversió:

 • Transformació de vas a emparrat
 • Emparrat
 • Reempelt

Documents adjunts:

Ordre que regula l’aprovació i els ajuts dels PRRV: ordre_que_regula_aprovacio_i_ajuts_dels_prrv

1a modificació: 1a_modificacio

2a modificació: 2a_modificacio
Per a més informació:

Lluís Pellejà

Consell Regulador de la DOQ Priorat

C/ Major, 2

43737 – Torroja del Priorat

Tel: 977 83 94 95

Fax: 977 83 94 72

E-mail:  info@doqpriorat.org

www.doqpriorat.org

Circular 03/2016 – Campanya de l’oliva 2016-2017

Vinícola del Priorat, SCCL

El Lloar – Gratallops -La Vilella Alta – La Vilella Baixa- Porrera – Torroja

Circular 03/2016 

CAMPANYA DE L´OLIVA 2016/2017

►Estem preparant la campanya de l’oliva d’aquest any, i com és habitual us fem arribar les recomanacions generals de funcionament.

►La campanya començarà el proper dissabte 29 d´octubre al punt de recollida de la Vilella Alta i el 7 de novembre al punt de recollida de Gratallops. Els horaris de bascula són els següents:

 • Molí de la Vilella Alta: de dilluns a dissabte de les 17 h. fins les 19 h. Diumenge de les 16 h. fins les 17,30 h.
 • Punt recollida Gratallops:de dilluns a dissabte de les 17 h. fins les 19 h. Diumenge de les 13 h. fins les 14 h. (Aquest punt tancarà a mitjans de desembre, desprès del pont).

Els dies 24 i 31 de desembre es pesarà de 16 h. fins 17,30 h. No es pesaran olives els dies 25 i 26 de desembre i l´1 de gener del 2017, però si que es podrà collir. El dia 27 es pesarà al mati de 9 a 10 h. i a la tarda en l’horari habitual. El tancament del molí ja es comunicarà segons es desenvolupi la campanya.

Aquest any la previsió que esperem de collita està al voltant dels 250.000 quilos d´olives pròpies i uns 350.000 quilos més de tercers, que faran un total d’uns 600.000 quilos. En general hi ha molt poca oliva i la forta sequera està afectant els arbres i la collita. Degut a les altes temperatures de l´estiu, aquest any no hi ha hagut afectació important de mosca.

►Us demanem que els primers olivers a collir siguin els més madurs, de les fondalades afectades pels primers freds i que compleixin els terminis de seguretat de l’últim tractament.

Com cada any, les recomanacions dels envasos a utilitzar són: en caixes, cabassos o a doll al remolc del tractor, sempre que aquest estigui convenientment net i no es posin ni objectes ni persones damunt de les olives. Cal posar encerat o separació física si al remolc es porta també el compressor, per evitar contaminacions amb oli mineral o sintètic.

Cal portar les olives amb el mínim de brots possible per evitar l´obturació de la maquinària.

Queden prohibits els sacs de qualsevol tipus.

Hi haurà caixes de plàstic a disposició dels socis a Gratallops, al Lloar i al molí de la Vilella Alta.

►Les olives s´han de portar al punt de recollida el mateix dia que es recol·lectin.

►Recomanem que es recullin les olives el més aviat possible, doncs l´oli de més qualitat es dona abans de les gelades. Una vegada mortes baixa la qualitat de l´oli i per tant també el seu preu. També escurçar el període de recollida ens ajuda a baixar costos d´elaboració.

►Els socis o productors poden portar a pesar les olives a qualsevol dels dos punts de descàrrega, a la Vilella Alta o Gratallops.

►Recordem a tots els socis que una vegada es comenci a envasar l´oli i, segons la disponibilitat, ja es podrà retirar l´oli de socis, normalment a partir de la segona setmana de desembre. La data màxima per retirar aquest oli serà el 31 de març de 2017.

►Si hi hagués alguna modificació de les finques productores d´oliva (venda, compra, arrendament, nova plantació) cal comunicar-ho a les oficines de Vinícola del Priorat per tal de tenir actualitzada la informació.

El Consell Regulador de la DOP Siurana obliga a tots els productors a tenir les finques declarades, per tant és important tenir les dades de les finques al dia.

►La Direcció pot modificar les condicions i els horaris quant les necessitats de la collita així ho demanin.

 

El Consell Rector                                                           Octubre 2016

 

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

FITOSANITARIS BÀSIC

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Informació general

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la pràctica i l’examen), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d’un manual tècnic que rebran per correu postal.Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial, en la qual es realitzarà la pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i l’examen final, obligatori per obtenir el carnet (nivell bàsic) de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Per accedir al curs, els alumnes hauran d’utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer ( versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin d’aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l’aula d’informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DAAM.

Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient
 • Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic

Continguts

El curs esta composat d’uns continguts agrupats en 10 temes i d’una sessió presencial final:

 1. Introducció: Els enemics dels conreus
 2. Plaguicides: descripció i generalitats
 3. L’etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris
 4. Perills derivats de la utilització de productes fitosanitaris
 5. Perillositat dels plaguicides per a la salut
 6. Mesures preventives i protectores en l’ús de plaguicides
 7. Principis de traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos
 8. Normativa legal
 9. Pràctica fitosanitària correcta
 10. Aplicació de plaguicides. Maquinària de tractaments

Pràctica presencial de regulació d’equips de tractaments

Examen final

El curs en format Internet està estructurat en 7 escenaris:

 1. Observació dels conreus
 2. Conversa amb el tècnic
 3. Comprar el plaguicida
 4. Transportar i emmagatzemar
 5. Realitzar tractament
 6. La perillositat dels plaguicides
 7. Valoració del sistema de traçabilitat

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 45 € (32 € per matrícula i 13 € per drets d’examen i expedició del certificat)

Places limitades

Acreditació

Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se’ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.

Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).
Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat

Versió en PDF: Curs de Fitosanitaris

Circular 01/2016 – Final de campanya de l’oliva 2015-2016

Vinícola del Priorat, SCCL

El Lloar – Gratallops – La Vilella Alta – La Vilella Baixa – Porrera – Torroja

Circular 01/2016                                        

CAMPANYA DE L´OLIVA 2015/2016

►El dia 11 de gener va ser l´últim de la campanya de l´oliva, aquesta va començar el 31 d´octubre. Ha estat una campanya amb molta collita i sense afectació de la mosca degut a les altes temperatures de l´estiu. La qualitat de les olives entrades ha estat molt bona, però algunes zones han notat la sequera, provocant la caiguda de l’oliva.

El total de quilos d´olives recollits ha estat de 702.270 kg., i el total de quilos d’oli obtinguts ha sigut de 124.773 kg. (136.215 litres).

►La qualitat de l´oli obtingut ha estat per sobre del 95% verge extra, amb olis de molt bona qualitat.

►Els volums per pobles, comparats als dels dos anys passats, han estat els següents:

                                   2013/2014         2014/2015       2015/2016

La Vilella Alta            143.274 kg.         91.805 kg.       179.344 kg.

La Vilella Baixa         157.570 kg.         83.451 kg.        166.630 kg.

Gratallops                  77.367 kg.          88.777 kg.        132.550 kg.

El Lloar                       33.535 kg.         24.584 kg.          46.883 kg.

Porrera                       12.735 kg.          2.352 kg.            18.542 kg.

Torroja                         48.306 kg.         20.871 kg.          55.235 kg.

Altres                          103.086 kg.

Totals      472.787 kg.       311.840 kg.        702.270 kg.

 

►Els rendiments mitjans han estat el següents:

– 19,40 % litres

– 17,77 % quilos

►Els rendiments dels últims quatre anys han estat els següents:

 • 2011/2012________________16,43% litres
 • 2012/2013________________18,40% litres
 • 2013/2014________________20,98% litres
 • 2014/2015________________20,25% litres
 • 2015/2016________________19,40% litres

►D´un altre part al punt de recollida de Gratallops que agrupa els productors de la zona, El Lloar i Gratallops s´han recollit 179.433 quilos el que representa el 25% del total entrat al molí. La quantitat d´olives de productors no socis ha estat de 282.618 quilos, el que representa el 40% del total de la collita.

►Recordem a tots els socis que la data màxima per retirar l´oli de socis serà el 31 de març.

 

El Consell Rector                                                             Gener 2016

Circular 04/2015 – Dades de la Verema del 2015

Vinícola del Priorat, SCCL

El Lloar – Gratallops – La Vilella Alta – La Vilella Baixa

___________________________________________________________________________________

Circular 04/2015                                         pàgina 1

____________________________________________________________________________________

DADES DE LA VEREMA 2015

►Una vegada acabada la verema d´aquest any en volem fer un breu resum per tal que tots els socis conegueu els resultats.

►El total de la collita és el següent:

 • Vinícola del Priorat…………………………………….435.574 quilos

►La collita d´aquest any ha estatsimilar a la de l´any passat, tan sols un 2% inferior, si bé la primavera va ploure poc i a l’estiu van destacar les altes temperatures, les pluges de finals de juny, i més tard les de juliol van facilitar la maduració correcte del raïm.

Per un altre part el nivell sanitari i la qualitat del raïm a sigut correcte, ja que durant la collita no es van produir pluges.

►Volums de raïm de socis i productors no socis.

 • Raïm Socis……………………………………….408.986 quilos
 • Raïm tercers………………………………………26.588 quilos

Total 435.574 quilos

►Volums de raïm per varietats any 2015.

Carinyena 142.693 quilos

Garnatxa negra 175.936     “

Cabernet sauvignon 22.917     “

Merlot 23.884     “

Syrah 30.391     “

Macabeu 18.746     “

Garnatxa blanca 14.264     “

Pedro Ximenez 507     “

Varietats blanques 564     “

Carrolls 5.672     “

►Volums de raïm per pobles

El Lloar 55.263  quilos

Gratallops 147.078     “

La Vilella Alta 69.742     ”

La Vilella Baixa 154.157     “

Altres 9.334     “

►En cas de voler plantar vinya us recordem que podeu demanar assessorament a l´ enòloga de la Vinícola o al tècnic del Consell Regulador. Aconsellem plantar les varietats autòctones, garnatxa i carinyena, doncs són les que donen personalitat i diferencien als nostres vins, en canvi les varietats foranies, merlot, cabernet i syrah, les podem trobar a qualsevol zona vitivinícola del món. 

El Consell Rector

Campanya de l’oliva 2015/2016

Vinícola del Priorat, SCCL

El Lloar – Gratallops – La Vilella Alta – La Vilella Baixa – Porrera – Torroja

Circular 03/2015                                         

CAMPANYA DE L´OLIVA 2015/2016

 

►Estem preparant la campanya de l´oliva d´aquest any, com és habitual us fem arribar les recomanacions generals de funcionament.

►La campanya començarà el proper dissabte 31 d´octubre al punt de recollida de la Vilella Alta i el 5 de novembre al punt de recollida de Gratallops, els horaris de bascula són els següents:

–   Molí de la Vilella Alta: de dilluns a dissabte de les 17 h. fins

    les 19 h . Diumenge de les 16 h. fins les 17,30 h.

 • Punt recollida Gratallops: de dilluns a dissabte de les 17 h. fins les 19 h . Diumenge de les 13 h. fins les 14 h.

Aquest punt tancarà a mitjans de desembre, desprès del pont.

Els dies 24 i 31 de desembre és pesarà de 16 h. fins 17,30 h,.No es pesaran olives els dies 25, 26 i 27 de desembre i l´1 de gener del 2016, però si que es podrà collir. El dia 28 es pesarà al mati de 9 a 10 h. i a la tarda com sempre. El tancament del molí ja es comunicarà segons es desenvolupi la campanya.

Aquest any la previsió que esperem de collita està al voltant dels 600.000 quilos, hi ha molta oliva tot i la sequera persistent que estem tenint. Degut a les altes temperatures de l´estiu aquest any no hi ha hagut afectació important de mosca.

►Us demanem que els primers olivers a collir siguin els més madurs, de les fondalades afectades pels primers freds i que compleixin els terminis de seguretat de l’últim tractament.

Com cada any les recomanacions dels envasos a utilitzar són en caixes, cabassos o a doll al remolc del tractor sempre que aquest estigui convenientment net i no es posin ni objectes ni persones damunt de les olives, cal posar encerat o separació física si al remolc si porta també el compressor per evitar contaminacions amb oli mineral o sintètic.

Cal portar les olives amb el mínim de brots possible per evitar l´obturació de la maquinària.

Queden prohibits els sacs de qualsevol tipus.

Hi haurà caixes de plàstic a disposició dels socis a Gratallops, al Lloar i al molí de la Vilella Alta.

►Les olives s´han de portar al punt de recollida el mateix dia que es recol·lectin.

►Recomanem que es recollint les olives el més aviat possible, doncs l´oli de més qualitat es dona abans de les gelades. Una vegada mortes baixa la qualitat de l´oli i per tant també el seu preu. També escurçar el període de recollida ens ajuda a baixar costos d´elaboració.

►Els socis o productors poden portar a pesar les olives a qualsevol dels dos punts de descàrrega, a la Vilella Alta o Gratallops.

►Recordem a tots els socis que una vegada es comenci a envasar l´oli i, segons la disponibilitat, ja es podrà retirar l´oli de socis, normalment a partir de la segona setmana de desembre, la data màxima per retirar aquest oli serà el 31 de març.

►Si hi hagués alguna modificació de les finques productores d´oliva (venda, compra, arrendament, nova plantació) cal comunicar-ho a les oficines de la Vinícola per tal de tenir actualitzada la informació.

El Consell Regulador de la D.O.P. Siurana obliga a tots els productors a tenir les finques declarades per poder estar dins de la D.O., per tant és important tenir les dades de les finques al dia.

►La Direcció pot modificar les condicions i els horaris quant les necessitats de la collita així ho demanin.

 

El Consell Rector                                                           Octubre 2015

 

Informació general viticultura DOQ Priorat – 23/06/2015

Benvolguts/des,

Us informem que les zones més primerenques, com són Bellmunt,  El Lloar i Les Solanes Molar, es troben en la màxima eclosió dels ous, els dies diumenge 21, dilluns 22 i dimarts 23. A les viles de zona mitjana com Gratallops, La Vilella Alta, La Vilella Baixa i Torroja del Priorat, es troben en la màxima eclosió dels ous, els dies dijous 25, divendres 26 i dissabte 27. I a la zona més tardana com Porrera, Poboleda, Scala Dei, La Morera de Montsant i Masos de Falset   en període de posta dels ous.

Recordem que únicament es marcaran els dies de tractament en el període d’inici d’eclosió i màxima eclosió, tal i com s’ha efectuat els darrers anys en cadascuna de les Viles de la DOQ Priorat.

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

 

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312.

 

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Atentament,

Sandra Rico Juan

Tècnica de l’Àrea de Viticultura de la DOQ Priorat

Pràctiques recomanades: Màxima eclosió Cuc del raïm. 19/06/2015

PRÀCTIQUES RECOMANADES Divendres, 19 de Juny del 2015

Màxima eclosió:
El Lloar, Bellmunt del Priorat, Solanes del Molar:
S’està arribant a la màxima eclosió dels ous de la tercera generació del cuc del raïm.

– Moment de tractament i productes:
Màxima eclosió: Metil Clorpirifos i clorpirifos.
Ja s’està arribant a la màxima eclosió de la tercera generació.
Dies de tractament: Diumenge 21 i Dilluns 22 i Dimarts 23 de Juny.

Gratallops, Torroja del Priorat, La Vilella Alta i La Vilella Baixa:
Ja s’ha iniciat la segona generació del cuc del raïm.

– Moment de tractamet i productes:
Com ens trobem en inici d’eclosió, recomanem fer el tractament a aquells viticultors que utilitzin Bacillus thuringiensis, spinosad, emamectina i tebufenocide. I que comencin per les finques més primerenques de la zona de Gratallops.
Ja s’ha iniciat l’eclosió de la segona generació a la zona de Gratallops.
Dies de tractament: Diumenge 21 i Dilluns 22 de juny.
Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.
A.de.V. de la DOQ PRIORAT c/ Major, 2 43737 Torroja del Priorat 977 839495/638894312 adv@doqpriorat.org

Pràctiques recomanades: Pedregada, cendrosa i Míldiu. 16/06/2015

PRÀCTIQUES RECOMANADES – Dimarts, 16 de juny del 2015

PEDREGADA:
A les zones més afectades per la pedregada d’ahir a la tarda es recomana fer un tractament a les vinyes amb producte cicatritzant.
Es recomana alguna formulació de Coure amb Fopet, tipus Oxiclorur de Coure amb Folpet o Sulfat Cuprocàlcic amb Folpet. En ecològic consultar els productes utilitzats, ja que sols es pot utilitzar compostos cúprics.

CENDROSA i MÍLDIU :
Ens trobem en estadi sensible per aquestes malalties, qui no hagi realitzat encara el tractament per la cendrosa, caldria fer-lo. Les darreres pluges poden provocar míldiu, malgrat no tenir constància de taques actuals, cal tenir la vinya protegida amb formulacions cúpriques.

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Àrea de Viticultura DOQ PRIORAT. C/ Major, 2 43737 Torroja del Priorat 977 839495/638894312 adv@doqpriorat.org

Avís: Cuc del raïm 16/06/2015

Benvolguts/des,

Us informem que les zones més primerenques, com són Bellmunt,  El Lloar i Les Solanes Molar, es troben en període de posta dels ous. A les viles de zona mitjana com Gratallops, La Vilella Alta, La Vilella Baixa i Torroja del Priorat, s’ha iniciat la posta dels ous. I a la zona més tardana com Porrera, Poboleda, Scala Dei, La Morera de Montsant i Masos de Falset  s’ha iniciat la posta dels ous.

Recordem que únicament es marcaran els dies de tractament en el període d’inici d’eclosió i màxima eclosió, tal i com s’ha efectuat els darrers anys en cadascuna de les Viles de la DOQ Priorat.

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.