Skip to content
Nou règim d’autoritzacions de vinya

NOU RÈGIM D’AUTORITZACIONS DE VINYA

El Reglament (CE) núm. 1308/2013 estableix un nou sistema per a la gestió de les plantacions de vinya en l’àmbit de la Unió Europea basat en un règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya i que substitueix l’actual règim de drets de vinya, durant el període de l’any 2016 al 2030. A partir de l’1 de gener del 2016 la regulació del potencial vitícola, segons s’estableix al Reglament (CE) núm. 1308/2013, es perfila de la forma següent:

  • El règim de drets de replantació serà substituït per un règim d’autoritzacions fins al 31 de desembre del 2030.
  • Desapareixen les reserves de drets regionals (i nacional) i les transferències entre viticultors.
  • Les autoritzacions tindran una durada de 3 anys i no seran transferibles*.

Els titulars que vulguin plantar vinya podran obtenir una autorització de tres formes diferents:

  • Conversió dels drets associats al seu NIF/CIF al Registre vitivinícola de Catalunya en autoritzacions.
  • Mecanisme de salvaguarda (repartiment [>0%-1%] de la superfície plantada a l’Estat membre a 31 de juliol).
  • Replantacions (en la mateixa explotació del titular de la vinya que va efectuar l’arrencada).

 

*Els propietaris de drets de replantació que vulguin transferir-los dintre de l’àmbit de Catalunya han de presentar la sol·licitud de transferència com a màxim el dia 16 de novembre del 2015.

Més informació a: · Web del DAAM: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_vinya/nouregim-autoritzacions-plantacions-vinya/

Cartell informatiu: Nou règim d’autoritzacions de vinya

Publicacions relacionades

Projecte d’intercooperació comarcal

El projecte té com a objectiu enfortir les infraestructures cooperatives de la comarca, potenciar la comercialització dels productes cooperatius, promoure el relleu generacional al camp i millorar la qualitat de vida dels nostres socis i sòcies.

Ja és aquí la verema 2022

Comença la verema 2022 Tot i que aquest any la campanya s’ha avançat lleugerament, des de la Vinícola del Priorat

Comunicat

COMUNICAT Estimats clients, Us informem que la nostra Agrobotiga de Gratallops, en oferir queviures i productes de primera necessitat, seguirà