Skip to content
Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

FITOSANITARIS BÀSIC

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Informació general

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la pràctica i l’examen), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d’un manual tècnic que rebran per correu postal.Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial, en la qual es realitzarà la pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i l’examen final, obligatori per obtenir el carnet (nivell bàsic) de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Per accedir al curs, els alumnes hauran d’utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer ( versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin d’aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l’aula d’informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DAAM.

Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient
 • Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic

Continguts

El curs esta composat d’uns continguts agrupats en 10 temes i d’una sessió presencial final:

 1. Introducció: Els enemics dels conreus
 2. Plaguicides: descripció i generalitats
 3. L’etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris
 4. Perills derivats de la utilització de productes fitosanitaris
 5. Perillositat dels plaguicides per a la salut
 6. Mesures preventives i protectores en l’ús de plaguicides
 7. Principis de traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos
 8. Normativa legal
 9. Pràctica fitosanitària correcta
 10. Aplicació de plaguicides. Maquinària de tractaments

Pràctica presencial de regulació d’equips de tractaments

Examen final

El curs en format Internet està estructurat en 7 escenaris:

 1. Observació dels conreus
 2. Conversa amb el tècnic
 3. Comprar el plaguicida
 4. Transportar i emmagatzemar
 5. Realitzar tractament
 6. La perillositat dels plaguicides
 7. Valoració del sistema de traçabilitat

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 45 € (32 € per matrícula i 13 € per drets d’examen i expedició del certificat)

Places limitades

Acreditació

Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se’ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.

Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).
Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat

Versió en PDF: Curs de Fitosanitaris

Publicacions relacionades

Projecte d’intercooperació comarcal

El projecte té com a objectiu enfortir les infraestructures cooperatives de la comarca, potenciar la comercialització dels productes cooperatius, promoure el relleu generacional al camp i millorar la qualitat de vida dels nostres socis i sòcies.

Ja és aquí la verema 2022

Comença la verema 2022 Tot i que aquest any la campanya s’ha avançat lleugerament, des de la Vinícola del Priorat

Comunicat

COMUNICAT Estimats clients, Us informem que la nostra Agrobotiga de Gratallops, en oferir queviures i productes de primera necessitat, seguirà