Informació per tal d’assegurar vehicles agraris per multirisc

Ús adjuntem informació de les assegurances per vehicles agraris de la secció de crèdit:

Assegurances de danys per a vehicles agrícoles

T’assegurem els mals al vehicle derivats de :
– incendi, raig , explosió
– robatori (tant si és de tota la màquina com els danys provocats per l’intent)
– trencaments dels vidres de la cabina
– col.lisó i bolcada
– actes vandàlics
– fenòmens atmosfèrics (pedregada)
– d’altres

Exemple: per un tractor valorat en uns 35.000€, la prima és de solament 200€
En cas d’ampliar cobertures ó capitals, podeu demanar-nos pressupost.

* Aquest tipus d’assegurances és independent de la pòlissa obligatòria de circulació. L’antiguetat màxima del vehicle ha de ser de 6 anys.

Tríptic Assegurances 2014

Circular 01/2014

CAMPANYA DE L´OLIVA 2013/2014

►El dia 7 de gener va ser l´últim de la campanya de l´oliva, aquesta va començar el 2 de novembre. Ha estat una campanya amb molta oliva a l´arbre que s´ha vist afectada per la sequera d´agost-setembre i que ha estat fortament perjudicada per la mosca degut a les temperatures moderades de la tardor que han allargat el seu període d´afectació. Això s´ha notat al fruit tant en la qualitat com la quantitat, doncs es preveia una collita que superes el 500.000 kg.. Per contra els rendiments han estat més alts que en els últims dos anys. El total de quilos d´olives recollits ha estat de 472.787 kg.. I el total de quilos d´oli obtinguts ha sigut de 90.862 kg. (99.194 litres).
►La qualitat de l´oli obtingut ha estat per sobre del 90% verge extra, sense ser un any amb olis especialment destacables, i amb una lleugera afectació per olives gelades.
►Els volums per pobles, comparats als dels dos anys passats, han estat els següents:

2011/2012 2012/2013 2013/2014

La Vilella Alta 103.045 kg. 77.135 kg. 143.274 kg.
La Vilella Baixa 95.104 kg. 136.603 kg. 157.570 kg.
Gratallops 47.251 kg. 38.530 kg. 77.367 kg.
El Lloar 36.938 kg. 31.298 kg. 33.535 kg.
Porrera 4.189 kg. 12.457 kg. 12.735 kg.
Torroja 27.302 kg. 24.870 kg. 48.306 kg.
Totals 313.829 kg. 320.893 kg. 472.787 kg.

 
________________________________________
Vinícola del Priorat, SCCL
El Lloar – Gratallops – La Vilella Alta – La Vilella Baixa – Porrera
________________________________________
Circular 01/2014 pàgina 2
________________________________________

►Els rendiments mitjans han estat el següents:

– 20,98 % litres
– 19,22 % quilos
►Els rendiments dels últims quatre anys han estat els següents:

– 2010/2011________________21,64% litres
– 2011/2012________________16,43% litres
– 2012/2013________________18,40% litres
– 2013/2014________________20,98% litres
►D´un altre part al punt de recollida de Gratallops que agrupa els productors de la zona, El Lloar i Gratallops s´han recollit 110.862 quilos el que representa el 23% del total entrat al moli. La quantitat d´olives de productors no socis a estat de 143.962 quilos, el que representa el 30% del total de la collita.
►Recordem a tots els socis que la data màxima per retirar l´oli de socis serà el 31 de març.

El Consell Rector Gener 2014