Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

FITOSANITARIS BÀSIC

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Informació general

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la pràctica i l’examen), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d’un manual tècnic que rebran per correu postal.Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial, en la qual es realitzarà la pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i l’examen final, obligatori per obtenir el carnet (nivell bàsic) de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Per accedir al curs, els alumnes hauran d’utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer ( versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin d’aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l’aula d’informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DAAM.

Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient
 • Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic

Continguts

El curs esta composat d’uns continguts agrupats en 10 temes i d’una sessió presencial final:

 1. Introducció: Els enemics dels conreus
 2. Plaguicides: descripció i generalitats
 3. L’etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris
 4. Perills derivats de la utilització de productes fitosanitaris
 5. Perillositat dels plaguicides per a la salut
 6. Mesures preventives i protectores en l’ús de plaguicides
 7. Principis de traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos
 8. Normativa legal
 9. Pràctica fitosanitària correcta
 10. Aplicació de plaguicides. Maquinària de tractaments

Pràctica presencial de regulació d’equips de tractaments

Examen final

El curs en format Internet està estructurat en 7 escenaris:

 1. Observació dels conreus
 2. Conversa amb el tècnic
 3. Comprar el plaguicida
 4. Transportar i emmagatzemar
 5. Realitzar tractament
 6. La perillositat dels plaguicides
 7. Valoració del sistema de traçabilitat

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 45 € (32 € per matrícula i 13 € per drets d’examen i expedició del certificat)

Places limitades

Acreditació

Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se’ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.

Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).
Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat

Versió en PDF: Curs de Fitosanitaris

Pràctiques recomanades: Cendrosa i Confusió Sexual, pel Cuc del Raïm (15/04/16)

PRÀCTIQUES RECOMANADES
Divendres , 15 d’abril del 2016
Cendrosa
Els tractaments preventius són molt importants per controlar aquesta malaltia. Cal iniciar la protecció contra la cendrosa quan els brots assoleixin 10-12 cm , o hi hagi 5 fulles desplegades.
Quan les temperatures són superiors a 18ºC, es preferible utilitzar sofre en pols.

Confusió Sexual, pel Cuc del Raïm
En les zones que apliquin aquesta tècnica, si no han col.locat encara els difusors, cal que ho facin el més aviat possible.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.
Informació facilitada per l’ADV de la DOQ Priorat.

Més informació en PDF

ADV DOQ PRIORAT

c/ Major, 2
43737 Torroja del Priorat
977 839495/638894312
adv@doqpriorat.org

Informació general viticultura DOQ Priorat – 23/06/2015

Benvolguts/des,

Us informem que les zones més primerenques, com són Bellmunt,  El Lloar i Les Solanes Molar, es troben en la màxima eclosió dels ous, els dies diumenge 21, dilluns 22 i dimarts 23. A les viles de zona mitjana com Gratallops, La Vilella Alta, La Vilella Baixa i Torroja del Priorat, es troben en la màxima eclosió dels ous, els dies dijous 25, divendres 26 i dissabte 27. I a la zona més tardana com Porrera, Poboleda, Scala Dei, La Morera de Montsant i Masos de Falset   en període de posta dels ous.

Recordem que únicament es marcaran els dies de tractament en el període d’inici d’eclosió i màxima eclosió, tal i com s’ha efectuat els darrers anys en cadascuna de les Viles de la DOQ Priorat.

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

 

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312.

 

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Atentament,

Sandra Rico Juan

Tècnica de l’Àrea de Viticultura de la DOQ Priorat

Pràctiques recomanades: Màxima eclosió Cuc del raïm. 19/06/2015

PRÀCTIQUES RECOMANADES Divendres, 19 de Juny del 2015

Màxima eclosió:
El Lloar, Bellmunt del Priorat, Solanes del Molar:
S’està arribant a la màxima eclosió dels ous de la tercera generació del cuc del raïm.

– Moment de tractament i productes:
Màxima eclosió: Metil Clorpirifos i clorpirifos.
Ja s’està arribant a la màxima eclosió de la tercera generació.
Dies de tractament: Diumenge 21 i Dilluns 22 i Dimarts 23 de Juny.

Gratallops, Torroja del Priorat, La Vilella Alta i La Vilella Baixa:
Ja s’ha iniciat la segona generació del cuc del raïm.

– Moment de tractamet i productes:
Com ens trobem en inici d’eclosió, recomanem fer el tractament a aquells viticultors que utilitzin Bacillus thuringiensis, spinosad, emamectina i tebufenocide. I que comencin per les finques més primerenques de la zona de Gratallops.
Ja s’ha iniciat l’eclosió de la segona generació a la zona de Gratallops.
Dies de tractament: Diumenge 21 i Dilluns 22 de juny.
Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.
A.de.V. de la DOQ PRIORAT c/ Major, 2 43737 Torroja del Priorat 977 839495/638894312 adv@doqpriorat.org

Pràctiques recomanades: Pedregada, cendrosa i Míldiu. 16/06/2015

PRÀCTIQUES RECOMANADES – Dimarts, 16 de juny del 2015

PEDREGADA:
A les zones més afectades per la pedregada d’ahir a la tarda es recomana fer un tractament a les vinyes amb producte cicatritzant.
Es recomana alguna formulació de Coure amb Fopet, tipus Oxiclorur de Coure amb Folpet o Sulfat Cuprocàlcic amb Folpet. En ecològic consultar els productes utilitzats, ja que sols es pot utilitzar compostos cúprics.

CENDROSA i MÍLDIU :
Ens trobem en estadi sensible per aquestes malalties, qui no hagi realitzat encara el tractament per la cendrosa, caldria fer-lo. Les darreres pluges poden provocar míldiu, malgrat no tenir constància de taques actuals, cal tenir la vinya protegida amb formulacions cúpriques.

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Àrea de Viticultura DOQ PRIORAT. C/ Major, 2 43737 Torroja del Priorat 977 839495/638894312 adv@doqpriorat.org

Avís: Cuc del raïm 16/06/2015

Benvolguts/des,

Us informem que les zones més primerenques, com són Bellmunt,  El Lloar i Les Solanes Molar, es troben en període de posta dels ous. A les viles de zona mitjana com Gratallops, La Vilella Alta, La Vilella Baixa i Torroja del Priorat, s’ha iniciat la posta dels ous. I a la zona més tardana com Porrera, Poboleda, Scala Dei, La Morera de Montsant i Masos de Falset  s’ha iniciat la posta dels ous.

Recordem que únicament es marcaran els dies de tractament en el període d’inici d’eclosió i màxima eclosió, tal i com s’ha efectuat els darrers anys en cadascuna de les Viles de la DOQ Priorat.

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Avís: Cuc del raïm 12/06/2015

Benvolguts/des,

 

Us informem que les zones més primerenques, com són Bellmunt,  El Lloar i Les Solanes Molar, es troben en període de posta dels ous. A les viles de zona mitjana com Gratallops, La Vilella Alta, La Vilella Baixa i Torroja del Priorat, s’ha iniciat la posta dels ous. I a la zona més tardana com Porrera, Poboleda, Scala Dei, La Morera de Montsant i Masos de Falset  s’ha iniciat el vol.

 

Recordem que únicament es marcaran els dies de tractament en el període d’inici d’eclosió i màxima eclosió, tal i com s’ha efectuat els darrers anys en cadascuna de les Viles de la DOQ Priorat.

 

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312.

 

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Informació fitosanitària: Cuc del raïm

INFORMACIÓ FITOSANITÀRIA – DIMECRES 10 DE JUNY
CUC DEL RAÏM

Existeixen diverses matèries actives per lluitar contra el cuc del raïm segons el moment de tractament:

 •  Inici de vol: Fenoxicarb
 •  Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.
 •  Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide
 •  Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

Únicament es marcaran els dies de tractament en el període d’inici d’eclosió i màxima eclosió, tal i com s’ha efectuat els darrers anys en cadascuna de les Viles de la DOQ Priorat. 

De manera general es comunicarà inici de vol i de posta.

En les zones més primerenques com El Molar, El Lloar, Bellmunt i zona més primerenca de Gratallops ja s’ha iniciat el vol de segona generació del cuc del raïm.
Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’AdeV 638894312. Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Pràctiques recomanades: Míldiu

PRÀCTIQUES RECOMANADES
Dijous , 21 de maig del 2015

MÍLDIU:
La majoria de zones de la DOQ estan en període de floració. Aquest estadi és molt sensible a
possibles atacs fúngics.

La pluja del dimarts passat, entre 5-12 litres depenent de les viles de la DOQ, juntament amb les previsions meteorològiques que preveuen pluges a principis de setmana vinent, provoquen que el risc de míldiu sigui més elevat.
Es recomana realitzar un tractament preventiu dies recomanats, el dissabte 23, diumenge 24 o dilluns 25 de maig.

Informació facilitada per l’AdeV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es
poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l’ADV 638894312
de 9 a 14 i de 15 a 18 .
Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de
Defensa vegetal de Tarragona

Més informació: Mildiu

Pràctiques recomanades: Cendrosa

PRÀCTIQUES RECOMANADES – Dimarts, 19 de maig del 2015

Floració:
Ja s’ha iniciat la floració en aquelles zones més càlides i en les varietats més primerenques.

CENDROSA:
Recordem que els tractaments preventius són molt importants per controlar aquesta malaltia, en floració cal renovar la protecció contra la cendrosa.
El tractament s’ha de fer quan les vinyes estiguin en plena floració si es fa amb sofre en pols o bé a l’inici de la floració si es fan servir productes líquids.
Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQ Priorat 977-839495 o al mòbil de l’ADV 638894312 de 9 a 14 i de 15 a 18 .
Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

Consulta el document en PDF: Floració 19/05/15

Àrea de Viticultura DOQ PRIORAT
c/ Major, 2
43737 Torroja del Priorat
977 839495/638894312
adv@doqpriorat.org