Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

FITOSANITARIS BÀSIC

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Informació general

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la pràctica i l’examen), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d’un manual tècnic que rebran per correu postal.Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial, en la qual es realitzarà la pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i l’examen final, obligatori per obtenir el carnet (nivell bàsic) de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Per accedir al curs, els alumnes hauran d’utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer ( versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin d’aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l’aula d’informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DAAM.

Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient
 • Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic

Continguts

El curs esta composat d’uns continguts agrupats en 10 temes i d’una sessió presencial final:

 1. Introducció: Els enemics dels conreus
 2. Plaguicides: descripció i generalitats
 3. L’etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris
 4. Perills derivats de la utilització de productes fitosanitaris
 5. Perillositat dels plaguicides per a la salut
 6. Mesures preventives i protectores en l’ús de plaguicides
 7. Principis de traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos
 8. Normativa legal
 9. Pràctica fitosanitària correcta
 10. Aplicació de plaguicides. Maquinària de tractaments

Pràctica presencial de regulació d’equips de tractaments

Examen final

El curs en format Internet està estructurat en 7 escenaris:

 1. Observació dels conreus
 2. Conversa amb el tècnic
 3. Comprar el plaguicida
 4. Transportar i emmagatzemar
 5. Realitzar tractament
 6. La perillositat dels plaguicides
 7. Valoració del sistema de traçabilitat

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 45 € (32 € per matrícula i 13 € per drets d’examen i expedició del certificat)

Places limitades

Acreditació

Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se’ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.

Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).
Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat

Versió en PDF: Curs de Fitosanitaris

Atenció: Mosca de l’oliva – 03/10/2014

Avís del dia: 3 d’octubre de 2014Avís 77/2014
 
Cultius: Olivera, fruiters, horta, forestals i parcs i jardins.
 
Olivera:
 
Mosca de l’oliva. Bactrocera oleae
   Segons la climatologia actual i els últims recomptes, el risc d’un augment ràpid de la picada és elevat. És important realitzar el tractament en el moment i  zones on es dóna l’avís.A la comarca del Priorat cal realitzar un tractament des de divendres dia 3 fins dimecres dia 8 d’octubre.A les  zones interiors del Baix Camp i a la comarca de l’Alt Camp cal realitzar un tractament des de dijous 2 fins dilluns 6 .

A les comarques de la  Conca de Barberà, cal estar atents al contestador

A les zones  litorals de la comarca del Baix Penedès, a la zona interior del Baix Penedès, a les zones litorals del Baix Camp com Mont-Roig, Cambrils, Riudoms, Montbrió, Vinyols, i al Tarragonès  ja es va donar l’avís.

Malgrat tot, recordem que donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada per completar la nostra informació i tractar si es supera l’índex del 5% d’olives picades.

Recordeu que cal tenir en compte els terminis de seguretat dels productes fitosanitaris a aplicar, que són els dies que han de passar entre el tractament i la recol·lecció

 
Fruiters:
 
Mosca de la fruita o Ceratitis
   Les poblacions són molt elevades, cal anar protegint les varietats pendents de collita. S’ha de tenir en compte el termini de seguretat del producte emprat.
Horta:
 
Tomàquet
 
Tuta absoluta
  Cal seguir realitzant controls individualitzats ja que les poblacions i els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.
Cuc del tomàquet o Heliothis
  Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant, els tractaments per a Tuta absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.
Enciam, col i col-i-flor
 
Erugues
  Esteu atents a l’aparició de les primeres erugues, per al seu control.
 
Forestals:
 
Pi
Processionària del pi En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més ràpid possible. A mesura que les erugues siguin més grans i les bosses més visibles els danys s’incrementaran i l’eficàcia dels tractament anirà disminuint.
 
Parcs i jardins:
 
Palmeres
Morrut Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d’ús que figurin a l’etiqueta en funció del tipus d’insecticida utilitzat.
Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de TarragonaPodeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès: 

Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres

 

Informació sobre la nova legislació de l’ús sostenible de productes fitosanitaris

 

 Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45 

 

http://www.gencat.cat/daam

ssv.t.daam@gencat.cat

@eatarragonacat

Octubre 77

Mosca de l’oliva (Bactrocera oleae) – 04/09/2014

Es recomana a tot el Priorat realitzar el tractament de forma general entre dijous 4 i dilluns 8 de setembre. Si bé, els nivells de picada són molt variables en funció de l’estat de l’oliva, del tamany del fruit, de la turgència, de si ja llueix o no, etc.

A la zona del Priorat Sud el vol ja ha començat a baixar i a la zona del Priorat Nord el vol encara es manté. En aquelles finques on ja s’ha tractat en els darrers dies caldrà renovar el tractament o no en funció dels dies que hagin passat des que es va fer.

Alguns episodis de calor han frenat el ritme de posta i han mort alguns ous i larves, igualment un percentatge elevat de les olives amb picada nova és morta gràcies als tractaments anteriors.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els tècnics de l’ADV i es farà una visita a les parcel·les.

4 de setembre de 2014

 

Roger Palau 646. 66. 24. 28 / Jordi Sordé 646. 66. 92. 93  www.advavellana.com

 

Mosca Oliva 04-09-2014

Mosca de l’oliva (Bactrocera oleae):

Es recomana a tot el Priorat realitzar un tractament de forma general entre dimarts 12 i dissabte 16 d’agost. Si bé, els nivells de picada són molt
variables en funció de l’estat de l’oliva, del tamany del fruit, de la turgència, de  si ja llueix o no, etc.
A la zona del Priorat Sud ja es va recomanar tractar en algunes finques d’arbequina en que la oliva presenta una mida considerable degut al reg o a
presentar poca collita, en aquelles finques on ja es va tractar caldrà renovar el tractament o no en funció del dies que hagin passat des que es va fer.
A la zona del Priorat Nord el vol i els nivells de picada es mantenen moderats però degut a les condicions d’aquest estiu moderat, es va acumulant picada
des de fa un parell de setmanes i s’ha assolit un nivell total de picada que justifica realitzar un tractament.
Existeix un percentatge d’oliva amb picada vella que ja no salvarem i que acabarà caient i un percentatge de picada nova que és el que frenarem.
Cal tenir present que els episodis de calor del passat diumenge han frenat el ritme de posta i però no hem detectat mortalitat en ous i larves degut a que les
humitats no eren prou baixes.
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els tècnics de l’ADV i  es farà una visita a les parcel·les.
11 d’agost de 2014