Circular 02/2014

CAMPANYA DE LA VEREMA 2014

Recomanacions generals de funcionament

Com cada any s´estan efectuant les visites a les finques pels controls de qualitat del raïm, estat general de la vinya, maduració, excés de carga, estat sanitari i d´altres paràmetres de qualitat.

Segons la situació de la finca anem comunicant al productor les correccions que cal efectuar, si encara si està a temps. A finals d´agost en la reunió informativa de la verema anirem comunicant a cada soci, i per finques, la portada de mostres als serveis tècnics de la Vinícola. Una vegada avisats s´ha de portar mostra cada setmana fins l´ordre de collir.

Cal tenir en compte unes normes bàsiques a l’hora de portar la verema que passarem a detallar i que són d’obligat compliment per tal d’arribar a un bon nivell de qualitat.

El raïm es collirà en caixes que facilitarà la Vinícola, es poden fer servir caixes pròpies sempre que estiguin en bon estat sanitari, també es podran fer servir cabassos quant així ens ho comuniquin els serveis tècnics de la Vinícola.

En cap cas es pot fer arribar el raïm a doll (encerat), en cabassos un dins de l’altre aixafant el raïm, en sac de plàstic o de qualsevol altre material o amb un sistema que no garantitzi que el raïm arribi sencer i en perfecte estat sanitari.

Les caixes s’han de rentar desprès de cada ús. Només s’han d’agafar les caixes indispensables per cada collida, en cap cas emportar-se més caixes de les necessàries.

En el moment de la verema no s’ha de collir raïm del cep que estigui fet malbé, podrit, amb malura, cendrosa o falta evident de color, en el cas del negre. En el cas que les persones que us ajudin a collir siguin desconeixedores de l’estat del raïm se’ls hi ha d’explicar àmpliament per evitar problemes posteriors.

En cap cas s’han de collir els carrolls, que com tots sabem tenen una maduració més tardana, s’avisarà al final de la verema el moment idoni per collir-los. No s’admetran raïms procedents de parres, degut al seu baix grau.

També volem recordar-vos que les pesades de raïm han de ser per finques, varietat i edat iguals, sense barrejar amb raïms procedents d´altres finques amb diferent varietat o edat. El raïm blanc s’ha de separar del negre.

Per poder entrar el raïm al celler, les finques de les quals prové han d’estar correctament registrades, i en el cas de modificacions, altes o baixes per noves plantacions, arrendaments o venda de la finca s’ha de comunicar a les oficines de la Vinícola. La vostra targeta vitivinícola les té la Vinícola que us la retornarà una vegada registrada al seu programa informàtic. Cal tenir en compte el saldo màxim de raïm negre que és pot collir per superfície. (6.000 k. per hect.), en el cas del raïm blanc són 8.000 k. per hectàrea.

Esperem el compliment de totes les recomanacions, ja que ens faran millorar la qualitat del producte final i donaran prestigi a la Vinícola i els seus productors.

Valorem, sobre tot, el sentit de responsabilitat de tots els socis a l’hora de portar un bon producte a la Vinícola. En cas d’incompliment d’aquestes recomanacions es valorarà el raïm amb preus de categories inferiors, la qual cosa comportarà una pèrdua econòmica o es rebutjarà el producte.
El Consell Rector

 

NORMES BÀSIQUES
1- PORTA EL RAÏM AL CELLER QUAN HO INDIQUIN ELS TÈCNICS, NI ABANS NI DESPRÉS.
2- NO PORTIS AL CELLER RAÏM QUE JA VEUS QUE ESTÀ EN MALES CONDICIONS.
3- PORTA EL RAÏM SENCER I EN CAIXES NETES.
4- INFORMA CORRECTAMENT DE LA PROCEDÈNCIA DEL RAÏM, FINCA, VARIETAT, EDAT.
5- SEGUEIX LES INDICACIONS DEL PERSONAL.
6- SI HI HA CUA A BÀSCULA, PREN PACIÈNCIA, ANEM EL MÉS RÀPID POSSIBLE . SOM EL CELLER QUE ENTREM MÉS QUANTITAT DE RAÏM AMB MENYS ESPAI DE TEMPS DE LA D.O.Q. PRIORAT.
7- LA VEREMA ÉS UNA DE LES ÈPOQUES MÉS IMPORTANTS DE L’ANY, GAUDEIX-NE, ESTEM TREBALLANT PER TU.
LA DIRECCIÓ

Informació per tal d’assegurar vehicles agraris per multirisc

Ús adjuntem informació de les assegurances per vehicles agraris de la secció de crèdit:

Assegurances de danys per a vehicles agrícoles

T’assegurem els mals al vehicle derivats de :
– incendi, raig , explosió
– robatori (tant si és de tota la màquina com els danys provocats per l’intent)
– trencaments dels vidres de la cabina
– col.lisó i bolcada
– actes vandàlics
– fenòmens atmosfèrics (pedregada)
– d’altres

Exemple: per un tractor valorat en uns 35.000€, la prima és de solament 200€
En cas d’ampliar cobertures ó capitals, podeu demanar-nos pressupost.

* Aquest tipus d’assegurances és independent de la pòlissa obligatòria de circulació. L’antiguetat màxima del vehicle ha de ser de 6 anys.

Tríptic Assegurances 2014

Circular 01/2014

CAMPANYA DE L´OLIVA 2013/2014

►El dia 7 de gener va ser l´últim de la campanya de l´oliva, aquesta va començar el 2 de novembre. Ha estat una campanya amb molta oliva a l´arbre que s´ha vist afectada per la sequera d´agost-setembre i que ha estat fortament perjudicada per la mosca degut a les temperatures moderades de la tardor que han allargat el seu període d´afectació. Això s´ha notat al fruit tant en la qualitat com la quantitat, doncs es preveia una collita que superes el 500.000 kg.. Per contra els rendiments han estat més alts que en els últims dos anys. El total de quilos d´olives recollits ha estat de 472.787 kg.. I el total de quilos d´oli obtinguts ha sigut de 90.862 kg. (99.194 litres).
►La qualitat de l´oli obtingut ha estat per sobre del 90% verge extra, sense ser un any amb olis especialment destacables, i amb una lleugera afectació per olives gelades.
►Els volums per pobles, comparats als dels dos anys passats, han estat els següents:

2011/2012 2012/2013 2013/2014

La Vilella Alta 103.045 kg. 77.135 kg. 143.274 kg.
La Vilella Baixa 95.104 kg. 136.603 kg. 157.570 kg.
Gratallops 47.251 kg. 38.530 kg. 77.367 kg.
El Lloar 36.938 kg. 31.298 kg. 33.535 kg.
Porrera 4.189 kg. 12.457 kg. 12.735 kg.
Torroja 27.302 kg. 24.870 kg. 48.306 kg.
Totals 313.829 kg. 320.893 kg. 472.787 kg.

 
________________________________________
Vinícola del Priorat, SCCL
El Lloar – Gratallops – La Vilella Alta – La Vilella Baixa – Porrera
________________________________________
Circular 01/2014 pàgina 2
________________________________________

►Els rendiments mitjans han estat el següents:

– 20,98 % litres
– 19,22 % quilos
►Els rendiments dels últims quatre anys han estat els següents:

– 2010/2011________________21,64% litres
– 2011/2012________________16,43% litres
– 2012/2013________________18,40% litres
– 2013/2014________________20,98% litres
►D´un altre part al punt de recollida de Gratallops que agrupa els productors de la zona, El Lloar i Gratallops s´han recollit 110.862 quilos el que representa el 23% del total entrat al moli. La quantitat d´olives de productors no socis a estat de 143.962 quilos, el que representa el 30% del total de la collita.
►Recordem a tots els socis que la data màxima per retirar l´oli de socis serà el 31 de març.

El Consell Rector Gener 2014

PRÀCTIQUES RECOMANADES Màxima eclosió: La Vilella Alta

S’està arribant a la màxima eclosió dels ous de la tercera generació del cuc del raïm.

 

Moment de tractament i productes:

Màxima eclosió: Metil Clorpirifos i clorpirifos.

Ja s’està arribant a la màxima eclosió de la tercera generació.

Dies de tractament: Divendres 15, Dissabte 16, Diumenge 17 i Dilluns 18 d’Agost.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar o trucar a la tècnica de l’AdeV

PRÀCTIQUES RECOMANADES Màxima eclosió: La Vilella Baixa

Del poble en avall, s’està arribant a la màxima eclosió dels ous de la tercera generació del cuc del raïm.

(Direcció Gratallops-Lloar)

 

Moment de tractament i productes:

Màxima eclosió: Metil Clorpirifos i clorpirifos.

Ja s’està arribant a la màxima eclosió de la tercera generació.

Dies de tractament: Divendres 15, Dissabte 16, Diumenge 17 i Dilluns 18 d’Agost.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar o trucar a la tècnica de l’AdeV

Mosca de l’oliva (Bactrocera oleae):

Es recomana a tot el Priorat realitzar un tractament de forma general entre dimarts 12 i dissabte 16 d’agost. Si bé, els nivells de picada són molt
variables en funció de l’estat de l’oliva, del tamany del fruit, de la turgència, de  si ja llueix o no, etc.
A la zona del Priorat Sud ja es va recomanar tractar en algunes finques d’arbequina en que la oliva presenta una mida considerable degut al reg o a
presentar poca collita, en aquelles finques on ja es va tractar caldrà renovar el tractament o no en funció del dies que hagin passat des que es va fer.
A la zona del Priorat Nord el vol i els nivells de picada es mantenen moderats però degut a les condicions d’aquest estiu moderat, es va acumulant picada
des de fa un parell de setmanes i s’ha assolit un nivell total de picada que justifica realitzar un tractament.
Existeix un percentatge d’oliva amb picada vella que ja no salvarem i que acabarà caient i un percentatge de picada nova que és el que frenarem.
Cal tenir present que els episodis de calor del passat diumenge han frenat el ritme de posta i però no hem detectat mortalitat en ous i larves degut a que les
humitats no eren prou baixes.
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els tècnics de l’ADV i  es farà una visita a les parcel·les.
11 d’agost de 2014